Stvaramo priče koje ljudi dele. Za koje znaju, koje su čuli. Priče uspeha i autentičnosti koje traju.
New Media Team je nastala septembra 2009. godine. Želeli smo da svaki klijent koji uđe u našu agenciju, izađe siguran da je u pravim rukama. Da posle svake kampanje sa ponosom evaluiramo rezultate. Neprestano smo razvijali nove načine da naše poruke stignu do što većeg broja ljudi. Da naši klijenti imaju dobar imidž i da se za njih zna. Da neguju dobre odnose sa medijima, i svim ciljnim grupama koje su im važne. Danas su iza nas brojne uspešne kampanje, renomirani klijenti, stotine organizovanih konferencija, napisanih saopštenja. Hiljade sati koje smo uložili u stvaranje ideja i kreiranje dobrih priča.

Lični PR

Specijalizovani timovi agencije brinu o imidžu klijenata na lokalnom i regionalnom nivou. "Lični PR je moja strast. Rezultati su merljivi i napredak u imidžu, komunikaciji, broju pojavljivanja i aktivnostima se lako vide", Nebojša Mandrapa, direktor sektora za lični PR.

Digital

Novi mediji i društvene mreže nisu samo trend, to su neophodni kanali koji pomažu našim klijentima da čuju komentare od svojih fanova i kakve su im potrebe. "Pravimo jedinstvene strategije koje neguju emotivni odnos između brenda i njegovog korisnika. Važno nam je da nastup naših klijenata bude zapažen i kreativan", Predrag Rodić direktor digital PR

Brend PR

Brend je jedinstven poput otiska prsta. Građenje brenda je dugotrajan proces koji vodi do promene percepcije i ponašanja kod njegovog korisnika. "New Media Team svojim klijentima obezbeđuje kreativna rešenja koja efektno komuniciraju poruke ka targetovanoj publici i pozitivno utiče na poslovne rezultate klijenata", Marija Veličković, direktor brend PR.

Odnosi sa medijima

Kada znate kako, kada znate zašto i kada, morate da znate i kome šaljete vaše poruke. Mediji su, veoma često prvi kanal koji vam je potreban. "Da biste uspešno realizovali projekte, morate znati kako mediji funkcionišu, teme i uglove koji ih zanimaju i nuditi im sadržaj koji žele da objave", Marina Stanić, izvršni direktor.

Korporativni PR

Ideal i cilj sektora za korporativni PR je da imidž naših klijenata bude jednak korporativnom idenitetu. "Strategija društveno odgovornog poslovanja, interna komunikacija, treninzi komunikacije za zaposlene i menadžent, saradnja sa stake holderima i share holderima, podrška poslovnoj zajednici i lokalnoj samoupravi, samo su neki od segmenata o kojima vodimo računa u našem radu", Sanja Radan direktorka sektora za korporativni PR.

Kreativa

U našem radu kreativnost je jedan od imperativa. Biti drugačiji, inovativan, emotivan, upamćen i preporučen. "Znamo da smo uradili dobar posao onda kada i klijenti i mi mesecima kasnije pričamo o nekim kampanja sa osvrtom na nove detalje. Biti kreativan danas znači biti slobodan i hrabar", Irena Mihailović, direktor kreative.

Portfolio

New Client
New Client
New Client
New Client
New Client
New Client
New Client