Usluge

Izrada i osmišljavanje celokupne PR strategije za klijenta. Naš zadatak je da se vi izdvojite. Da budete bolji i drugačiji. Da vas prepoznaju i upamte vrednosti i poruke koje želite da javnost zna.

 • Lični PR
 • Brend awareness kampanje
 • Brend PR
 • Društveno odgovorni projekti i kampanje
 • Korporativni PR
 • Odnosi sa medijima
 • Odnosi sa svim specifičnim ciljnim grupama
 • Interna komunikacija i izrada svih publikacija za internu komunikaciju
 • Krizna komunikacija
 • Treninzi javnog nastupa i prezentacija
 • Digitalne komunikacije i izrada sadržaja za društvene mreže
 • Communty management 24/7
 • Kreativa i dizajn
 • Event managment