nmthub

New Media Team pokreće EDU HUB namenjen usavršavanju profesionalaca iz oblasti komunikacija

NMT EDU HUB je inovativni trening centar, u okviru kojeg će profesionalci moći da steknu dodatne veštine iz oblasti komunikacija i tako unaprede svoje poslovne rezultate. Polaznici će kroz predavanja i radionice naučiti da prepoznaju one nijanse koje izdvajaju uspešnu komunikaciju i pristupe znanju, koje se može steći dugogodišnjim agencijskim radom. Pored profesionalaca iz agencije New Media Team, učesnike treninga očekuju i predavanja vrhunskih stručnjaka iz oblasti medija, komunikacija, kreativnog mišljenja, dizajna.

PRO’COMMS 20/22 WRITING EXCELLENCE predstavlja prvi modul koji će biti održan u maju 2022. godine. Fokus modula je unapređenje veština pisanja, analiziranje praktičnih primera medijskih objava, novinarskih članaka, plasman i adekvatno prilagođavanje komunikacijskog materijala različitim stejkholderima.

KAKO IZGLEDA TRENING? PRO’COMMS 20/22 WRITING EXCELLENCE trening organizovan je multidisciplinarno, pri čemu će pored teorijskog dela polaznici imati priliku da uče i kroz seriju interaktivnih radionica. Tokom četiri predavanja, učesnici će steći znanje iz sledećih oblasti:

Čas 1

21.5.2022. od 10 do 14h
(trajanje: 4h sa pauzom)

Važnost strategije komunikacije, pregled komunikacijskih formi i njihova uloga

Predavač:

Marina Stanić, izvršna direktorka u agenciji New Media Team

Čas 2

28.5.2022. od 10 do 14h
(trajanje: 4h sa pauzom)

Unapređenje medijske prisutnosti i upravljanje odnosima sa medijima

Gosti predavači:

Nenad Stefanović, Radio Televizija Srbije

Predrag Mihailović, Blic

Čas 3

4.6.2022. od 10 do 14h
(trajanje: 4h sa pauzom)

Priprema i pisanje korporativnih i brend materijala

Predavač:

Marina Stanić, izvršna direktorka u agenciji New Media Team

Čas 4

11.6.2022. od 10 do 14h
(trajanje: 4h sa pauzom)

SEO optimizacija i ključne reči u pisanim materijalima

Gost predavač:

Pavle Savović, Telegraf.rs

TEME MODULA

  • Strateško upravljanje i izrada komunikacijskog plana
  • Priprema i pisanje kvalitetnih materijala koji će na najbolji način komunicirati sa Vašom ciljanom publikom
  • Odabir odgovarajućeg medija i formata poruke, kako bi ona došla do maksimalnog broja ljudi
  • Šta su najupešnije komunikacijske forme i kako do maksimalnog broja objava
  • Kako da postignem što veći KPI
  • Kada se medijima šalju materijali
  • SEO optimizacija i ključne poruke

KOME JE NAMENJEN TRENING?

Ukoliko ste specijalista za komunikacije, brend menadžer, vodite tim za korporativne ili brend komunikacije u privatnom ili javnom sektoru, ovaj edukativni program je upravo za Vas. Kurs je namenjen kandidatima koji već imaju iskustvo u bavljenju profesionalnim komunikacijama uz razumevanje marketinga, prodaje, odnosa s javnošću, korisničkom podrškom, političkim okruženjem i poslovanjem.